Kristýna Bečvářová

Kristýna Bečvářová

Kristýna Bečvářová se narodila v Plzni, kde nejprve vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a poté na ZČU Fakultě aplikovaných věd – obor informatika. Nyní studuje zpěv na Fakultě pedagogické.

Od svých 6ti let studovala zpěv na ZUŠ Sokolovské v Plzni, kde byla členkou několika souborů. Např. folklorního souboru Boleváček, nebo později souboru TenonBend, který se věnoval hlavně odkazu Jaroslava Ježka. Po 15ti letech na ZUŠ se rozhodla věnovat zpěvu naplno. Nechala se připravit od Venuše Dvořákové na přijímací řízení na Fakultu pedagogickou a na konkurz do Divadla Josefa Kajetána Tyla.

V souboru Operety a muzikálu DJKT v Plzni nejprve vystupovala jako externistka sboru a v roce 2009 byla přijata za členku souboru.

Od roku 2004 je členka folkrockové kapely HroBeSo, se kterou se krom koncertů ukázala i na několika soutěžích nejen pro mladé kapely. Za zmínku stojí vítězství v celostátním kole Dětské porty v roce 2008.

Výroba, webhosting a správa webu: lweb.cz Copyright © 2012-2013, Divadlo PIKL Hluboká nad Vltavou